Hakkımızda

Engelli çocukların haklarını görünür kılmak, bu hakları korumada engelli çocuğa her türlü şiddeti, ihmali, ayrımcılığı ve engelli çocuğun istismarını, mevzuattan kaynaklı yoksunlukları ve hak ihlallerini tespit etmede ve önlemede gösterge temelli ve kanıta dayalı izleme ve savunu rolünü güçlendirmek yani savunu, lobicilik, takip ve farkındalık çalışmaları yapmak, iyi uygulama örneklerini paylaşmak ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla kurulan işbirliği “Engelli Çocuk Hakları Ağı” olarak isimlendirilmiştir.,

Bu ağ çocukları birey olarak kabul eder ve tüm çocukların aynı haklara sahip olduğu gerçeğini ön planda tutar.

Ağın organları tüm ağ üyelerinin oluşturduğu Ağ Kurulu, Çalışma Grupları, Sekretarya ve İletişim Sorumlusundan oluşmaktadır.

Ağ üyeleri tüzel kişiler, platform vb. kuruluşlar ve bireysel üyelerden oluşmaktadır. Üye kabul şartları, sorumlulukları ve hakları mutabakat metninde yer almaktadır.