Kanunlar ve Haklar

  1. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, tarihte en geniş kabul gören, 191 ülke tarafından kabul edilmiş insan hakları belgesidir. Nerede doğduklarına, kim olduklarına; cinsiyetlerine, dinlerine ya da sosyal kökenlerine bakılmaksızın bütün çocukların haklarını tanımlar. pazalığa açık olmayan standartları ve yükümlülükleri içerimektedir. 18 yaşın altında olan kişileri çocuk olarak kabul eder. Çocuğun üstün yararı ilkesini benimsemektedir. Devletlere çocukların tüm haklarına saygı gösterilmesi konusunda gerekli tedbirleri almasına yönelik sorumluluk vermektedir. Sözleşmenin tamamını okumak için lütfen tıklayın.

  2. Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, engellilerin tüm insan hak ve temel özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını teşvik ve temin etmeyi ve insanlık onurlarına saygıyı güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Sözleşme engelli kavramı diğer bireylerle eşit koşullar altında topluma tam ve etkin bir şekilde katılımlarının önünde engel teşkil eden uzun süreli fiziksel, zihinsel, düşünsel ya da algısal bozukluğu bulunan kişileri içermektedir. Sözleşmenin tamamını okumak için lütfen tıklayın.

  3. Sahip Olduğunuz Haklarınız İçin Pasaport, Avrupa Konseyi tarafından çocuklara haklarını anlatan bir Türkçe broşür hazırlanarak broşürde çocuk hakları eğlenceli illüstrasyonlarla anlatılıyor. Broşürü indirmek için lütfen tıklayınız.

  4. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi Türkiye Raporu'na Yönelik EÇHA Soruları, 2015 yılında gönderilen Türkiye Raporu'nda EÇHA Üyeleri tarafından merak edilen ve eksik görülen noktaları işaret eden soruları içeriyor. EÇHA Üyeleri tarafından BM Engelli Hakları Komitesine sunulan rapora ulaşmak için lütfen tıklayınız.

  5. TOHAD Dilekçe Yazım Destek Sayfası, engelli sorunları alanında savunuculuk yapmak isteyen STK’ların idari dilekçe ve dava dilekçeleri hazırlama konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyete geçmiştir. http://engellilericindilekce.org