TOHAD Dilekçe Yazım Destek Sayfası Yayınladı!

Engelli sorunları alanında savunuculuk yapmak isteyen STK’ların idari dilekçe ve dava dilekçeleri hazırlama konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak içina hazırlanan web sayfası faaliyete geçmiştir. http://engellilericindilekce.org