Yönlendirme Komitesi

Yönlendirme Komitesi 4 proje ortağından, 4 sekretarya üyesinden, 4 çalışma grubu kolaylaştırıcısından oluşmaktadır. Kurumsal Liste aşağıda yer almaktadır.

Proje Ortakları: Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği, Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, Türkiye Down Sendromu Derneği ve Türkiye Spina Bifida Derneği


Sekretarya Üyeleri: Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği, Elâzığ Özel Sporcular Spor Kulübü Derneği, Engelliler Konfederasyonu ve Sivas Tüm Engelliler Derneği

Yaşama ve Gelişme Hakkı Çalışma Grubu: Yeryüzü Serebral Palsililer Bilim, Teknoloji, Araştırma, Geliştirme İnovasyon Sosyal Yardımlaşma Derneği (SEPARİNDER)
Eğitim Hakkı Çalışma Grubu: Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği
Sosyal ve Kültürel Hayata Katılım Çalışma Grubu: Mina Otizmle Yaşam Derneği
Şiddet, İstismar ve İhmalden Korunma Çalışma Grubu: Uluslararası Sivil Toplum Ağı Derneği.