18 ARALIK ULUSLARARASI GÖÇMENLER GÜNÜ

Eğitim Reformu Girişimi'nin 2017’de yayınlanan “Engelli Çocukların Türkiye’de Eğitime Erişimi” raporuna göre, ülkemizde 0-18 yaş arasında en az bir engeli olan yaklaşık 600 bin çocuğun olduğu tahmin edilmektedir.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2018 verilerine göre ise Türkiye’de ortalama 1.5 milyon göçmen çocuk bulunmaktadır.

Fakat Türkiye’deki engelli göçmen çocuk sayısına ilişkin bir veri bulunmadığını biliyor muydunuz?

Göçmen çocuklar ve engelliler, hem göç yaşamaları sebebiyle hem de engelli olmaları sebebiyle daha fazla sorunla karşılaşmaktadırlar. Her iki sorunu aynı anda ve iç içe geçmiş bir şekilde yaşamaları onları daha savunmasız ve dezavantajlı bir hale getirmektedir.

#18Aralık #UluslararasıGöçmenlerGünü #InternationalMigrantsDay #göçmenlergünü #UNESCO

www.instagram.com/engellicocukhaklariagi

www.facebook.com/EngelliCocukHaklariAgi

www.twitter.com/ECHA_Turkiye