Çevrim içi Evde Destek Programı - (PROJE EV-DES)

Proje EV-DES
Erken Çocukluk Döneminde Gelişimsel Gerilik/Yetersizlik Tanılı Çocukların Ebeveynlerine Yönelik Çevrim içi Evde Destek Programının Tasarlanması ve Uygulanması

Projenin amacı erken çocukluk döneminde gelişimsel gerilik/yetersizlik tanılı çocukların ebeveynlerine yönelik; çocuklarının geriliği/yetersizliği hakkında bilgi ve bu durumları ile başetme beceri gereksinimlerini karşılamak, ebeveynlerin psiko-sosyal iyilik hallerini destekleyerek ebeveynleri güçlendirmeyi amaçlayan “Çevrim içi Ebeveyn Evde Destek Programını (Proje EV-DES)” tasarlamak ve programın etkililiğini değerlendirmektir. Projenin hedef kitlesini erken çocukluk döneminde (0-8 yaş); (1) zihinsel yetersizlik, (2) otizm spektrum bozukluğu, (3) görme yetersizliği, (4) işitme yetersizliği, (5) bedensel yetersizlik, (6) süreğen rahatsızlık (7) dil ve konuşma bozukluğu, (8) çoklu yetersizlik, (9) ruhsal ve duygusal bozukluk ve (10) genel gelişim geriliği gibi özel gereksinim durumlarına sahip çocuğu olan ebeveynler oluşturmaktadır. Proje EV-DES’in sonunda aşağıdaki üç somut ürünün ortaya çıkması hedeflenmektedir:1. YAZILI MATERYALLER: Ebeveynlere yönelik çocuklarının gelişimsel gerilik/yetersizlik durumları hakkında bilgi, çocukların gerilikleri/yetersizlikleri ile ilgili beceri gereksinimlerini karşılamak, ebeveynlerin psiko-sosyal iyilik hallerini destekleyecek, bilimsel dayanakları ortaya konmuş yazılı materyaller (broşürler, afişler, kısa ve uzun bilgi notları vb.),2. GÖRSEL MATERYALLER: Yazılı materyallerde ortaya konan bilgi, beceri ve stratejilerin ilgili alan uzmanları tarafından videolar ile sunumu içeren görsel materyaller (çizimler ve videolar),3. WEB 2.0 TABANLI DİJİTAL KAYNAK/DİJİTAL PLATFORM: Hazırlanan yazılı ve görsel materyallerin yer aldığı, ebeveynlerin ilk elden bilimsel, güncel ve ebeveyn/okuyucu dostu olarak hazırlanmış içeriklerin, konuya özel ulusal ve uluslararası faydalı linklerin yer aldığı, kapsamlı, erişimi ücretsiz çevirim içi bir dijital platform.

www.evdedestekprojesi.com

#evdedestek #cevrimicievdedestek #EvdeDestekProjesi #ihdiken #engellicocukhaklariagi