DiSLEKSi HAFTASI

Her yıl 120.000 Çocuk disleksi tanısı alıyor bunu biliyor muydunuz?

Ekim ayının ilk pazartesi ile başlayan hafta: DİSLEKSİ HAFTASI Biz Disleksinin farkındayız, ya siz?

Disleksinin erken dönem belirtileri genel olarak çocuğun motor gelişiminde, işitsel ve görsel algısında, dil ve konuşma gelişiminde, dikkat becerilerinde gecikmeler ve problemler olarak kendini göstermektedir. Şekilleri, renkleri ve büyüklükleri farklı olan nesneleri birbirinden ayırt etmede zorluklar, zaman kavramlarını anlamada zorluk, zayıf el-göz koordinasyonu, bir şekle bakarak kopyalamada zorluk, verilen işleri tamamlamada yavaş olma, yönergeleri takip edememe, isteklerini ifade etmede zorluk, bir fikir ve konu üzerinde takılma, ve unutkanlık olarak sıralanabilir.
#echaningüclendirilmesi #echa #engellicocukhaklariagi #siviltoplum #savunuculuk #disleksininfarkindayiz

www.instagram.com/engellicocukhaklariagi

www.facebook.com/EngelliCocukHaklariAgi

www.twitter.com/ECHA_Turkiye