Dünya Kadın Hakları Günü

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nin giriş paragrafında engelli kadın ve kız çocuklarının ev içinde ve dışında şiddete uğramaya, yaralanmaya veya istismara, ihmale, ihmalkâr muameleye, kötü muameleye karşı daha çok risk altında olduğunun altı çizilmiş ve sözleşmeye taraf olan devletlerin engelli kadın ve kız çocuklarının tüm insan hak ve temel özgürlüklerinden tam ve eşit koşullarda yararlanmalarını sağlamaya yönelik tedbirler alması gerektiğini belirtmiştir.

Bu doğrultuda engelli kadınların ve kız çocuklarının toplumsal yaşama ve karar alma süreçlerine tam ve etkin katılımı, uluslararası mevzuatta yer alan insan hak ve özgürlüklerinden yararlanmaları konusunda çalışmalar yapılması oldukça önemlidir.

#kadınhakları #5aralıkdünyakadınhakları #dünyakadınhakları #dayanışma #kadınolmak #engellikadın