EÇHA Webinar Serisi - 4

EÇHA Webinar Serisi'nin dördüncüsü olan “Otizm STK’larından İyi Uygulamalar” konulu webinar 10 Nisan 2021 tarihinde Zoom üzerinden gerçekleştirildi. 46 kişinin katıldığı webinarın moderatörlüğü Tohum Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı Danışmanı Sn. Özgül Gürel tarafından gerçekleştirildi. Webinarda otizm alanında çalışan sivil toplum kuruluşları iyi uygulama örneklerini anlattı. Bu bağlamda ilk iyi uygulama örneği olarak Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Tabanlı “Sınıfımda Yanımda Ol, Başarmama Destek Ol” projesinin hedeflerini, sonuçlarını ve projenin uygulama sürecini dinleyiciler ile paylaştı. Ardından ikinci iyi uygulama örneği olarak; Denizli Otizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burcu Bilik ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Yamacı “Tersine Kaynaştırma Yaz Kulüpleri” projesini anlattılar ve projenin hedef kitlede yarattığı etkilerden bahsettiler. Son iyi uygulama örneği olarak ise Tohum Otizm Vakfı ve Eker Süt Ürünleri A.Ş’nin işbirliği ile gerçekleşen “Otizmli Bireyler İş Gücünde” projesi paylaşıldı. Projenin uygulanmasında aktif rol alan Eğitim AR-GE Direktörü Neslihan Canpolat Çığ ve Eker Süt Ürünleri A.Ş. Süpervizörü Psk.Alperen Aşanbuğa projenin amaçları ve proje sonucu otizmli bireylerin elde ettikleri kazanımlar hakkında bilgi verdiler. Webinar soru cevap ile sona erdi.

#echa #echaninguclendirilmesi #otizmfarkindalikgunu #siviltoplum #echawebinarserisi