EÇHA'nın Güçlendirilmesi Projesi

"Engelli Çocuk Hakları Ağı'nın Güçlendirilmesi" Projesi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen ve 48 ay sürecek olan bir projedir. Haziran 2020'de başlayan proje, Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği'nin koordinatörlüğünde; Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, Türkiye Down Sendromu Derneği ve Türkiye Spina Bifida Derneği’nin ortaklığında sürdürülmektedir.

Projenin genel amacı engelli çocukların diğer insanlarla eşit şartlarda tüm insan haklarından ve temel özgürlüklerinden tam anlamıyla yararlanmasına katkıda bulunmak ve engelsiz bir dünya yaratmaktır.

Bu bağlamda özel amaçlar; Engelli Çocuk Hakları Ağı’nın (EÇHA) kurumsal ve organizasyonel yapısının güçlendirilmesi, EÇHA'nın sosyal becerisinin ve bileşenleri ile iletişim kurma yeteneğinin geliştirilmesi ve son olarak EÇHA ile yerel ve / veya ulusal düzeydeki kamu yetkilileri arasında stratejik iş birliğinin teşvik edilmesi olarak sıralanabilir.

Amaçlara ulaşabilmek için "Mentörlük ve Kapasite Geliştirme Eğitimleri", "Çocuk Katılımı ve Öz Savunuculuk", "Savunuculuk Yönetimi, Hakların Kullanımı ve İhlallerin İzlenmesi, Bilinçlendirme Kampanyaları", "Yerel ve Uluslararası Ağlara Katılım ve Diyaloğun Geliştirilmesi" ve "Yaygınlaştırma" iş paketleri gerçekleştirilecektir.

Bu proje bittiğinde EÇHA’nın kurumsal ve örgütsel yapısı güçlendirilmiş, EÇHA'nın kitlelere (bireysel STK'lar veya diğer STK / Engelli Dernekleri ağları) erişim sağlama ve iletişim kurma yeteneği geliştirilmiş ve EÇHA ile yerel ve/ya ulusal seviyedeki kamu otoriteleri arasındaki stratejik iş birliğinin geliştirilmiş olacaktır.

PROJE EKİBİ

Proje Koordinatörü - Cansın KUVVET

Proje Asistanı - Hüdanur AKDEMİR

Proje Sosyal Medya ve İletişim Uzmanı - Özgür KALKAN

Proje Finans Uzmanı - Aysel KARAMANLI

Ağ Uzmanı - N. Seda ÖZTÜRK / Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı

Kalite Yönetimi Uzmanı - Ali ULUSOY / Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği

Savunuculuk Uzmanı - Nurdan AKKOL ANLI / Türkiye Spina Bifida Derneği

Öz Savunuculuk Uzmanı 1 - Fulya EKMEN / Türkiye Down Sendromu Derneği

Öz Savunuculuk Uzmanı 2 - S. Miraç TURHAL / Türkiye Down Sendromu Derneği

Tanıtım slaytı ve broşürü için tıklayınız.

Dissemination Plan