Engelli Çocuk Hakları Ağı Toplantısı

Engelli Çocuk Hakları Ağı toplantısı 3-4 Ağustos tarihinde özsavunucu gençlerinde katılımıyla yapıldı. Bir atölye çalışması ve EÇHA'dan beklentileriyle ilgili bir sunum yaptılar.Toplantıya katılan tüm katılımcılara teşekkür ederiz.