İstismar ve İhmalden Korunma Çalışma Grubu

EÇHA'nın Şiddet, İstismar ve İhmalden Korunma Çalışma Grubu, ilk toplantısını 29 Mart 2021 Pazartesi günü Zoom üzerinden gerçekleştirdi. 6 STK'nın katıldığı toplantıda engelli çocukların yaşadığı şiddet,

istismar ve ihmallerin belirlenmesi ve belirlenen konular arasından bazılarının önceliklendirilmesi için çalışma başlatıldı.

#echacalısmagrubu #echaegitimhakkı #engellicocuk #engellicocukhaklariagi #engellicocukhaklari #savunuculuk #siviltoplum