Proje Bilgilendirme Toplantısı

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen Engelli Çocuk Hakları Ağı'nın Güçlendirilmesi ve Engelli Üniversite Öğrencilerinin Savunuculuk ve Katılımcılık Becerilerinin Geliştirilmesi projeleri için Delegasyon yetkilileri tarafından, proje görevlilerinin katılımıyla Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

#engellicocukhaklariagi #echa #eud

www.instagram.com/engellicocukhaklariagi

www.facebook.com/EngelliCocukHaklariAgi

www.twitter.com/ECHA_Turkiye