Proje EV-DES

PROJENİN AMACI & ÇIKTILARI

Projenin amacı erken çocukluk döneminde gelişimsel gerilik/yetersizlik tanılı çocukların ebeveynlerine yönelik; çocuklarının geriliği/yetersizliği hakkında bilgi ve bu durumları ile başetme beceri gereksinimlerini karşılamak, ebeveynlerin psiko-sosyal iyilik hallerini destekleyerek ebeveynleri güçlendirmeyi amaçlayan “Çevrim içi Ebeveyn Evde Destek Programını (Proje EV-DES)” tasarlamak ve programın etkililiğini değerlendirmektir. Projenin hedef kitlesini erken çocukluk döneminde (0-8 yaş); (1) zihinsel yetersizlik, (2) otizm spektrum bozukluğu, (3) duyusal (görme ve işitme) yetersizlik, (4) fiziksel yetersizlik/süreğen rahatsızlık (5) dil ve konuşma bozukluğu, (6) çoklu yetersizlik, (7) ruhsal ve duygusal bozukluk ve (8) genel gerişim geriliği gibi özel gereksinim durumlarına sahip çocuğu olan ebeveynler oluşturmaktadır. Proje EV-DES’in sonunda aşağıdaki üç somut ürünün ortaya çıkması hedeflenmektedir:

  1. YAZILI MATERYALLER: Ebeveynlere yönelik çocuklarının gelişimsel gerilik/yetersizlik durumları hakkında bilgi, çocukların gerilikleri/yetersizlikleri ile ilgili beceri gereksinimlerini karşılamak, ebeveynlerin psiko-sosyal iyilik hallerini destekleyecek, bilimsel dayanakları ortaya konmuş bilgi, yöntem ve stratejilerin yer alacağı, açık bir dille yazılmış okuyucu dostu yazılı materyaller (broşürler, afişler, kısa ve uzun bilgi notları vb.),
  2. GÖRSEL MATERYALLER: Yazılı materyallerde ortaya konan bilgi, beceri ve stratejilerin ilgili alan uzmanları tarafından videolar ile sunumu ve uygulama örneklerinin gösterimini içeren görsel materyaller (çizimler/videolar),
  3. WEB 2.0 TABANLI DİJİTAL KAYNAK/DİJİTAL PLATFORM: Hazırlanan yazılı ve görsel materyallerin yer aldığı, ebeveynlerin ilk elden bilimsel, güncel ve ebeveyn/okuyucu dostu olarak hazırlanmış içeriklerin, konuya özel ulusal ve uluslararası faydalı linklerin yer aldığı, kapsamlı, erişimi ücretsiz çevirim içi bir dijital platform.

PROJE EKİBİ

Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN; Özel Eğitim/Erken Müdahale Uzmanı, YÜRÜTÜCÜ, OSB alan sorumlusu
Prof. Dr. Oktay Cem ADIGÜZEL; Program Geliştirme Uzmanı; Program Tasarımı alan sorumlusu
Prof. Dr. Hasan GÜRGÜR; Özel Eğitim Uzmanı; Duyusal yetersizlik alan sorumlusu
Doç. Dr. Mehmet YANARDAĞ; Fizyoterapist; Fiziksel Yetersizlik/Süreğen Hastalık ve Çoklu Yetersizlik alan sorumlusu
Doç. Dr. Özlem DİKEN; Dil ve Konuşma Terapisti; Dil ve Konuşma Bozukluğu alan sorumlusu
Doç. Dr. Ramazan AKDOĞAN; Psikolog;Ruhsal ve duygusal bozukluk/ebeveynlere psiko-sosyal destek alan sorumlusu
Dr. Gözde TOMRİS; Çocuk Gelişimi/Özel Eğitim/Erken Müdahale Uzmanı; Zihin Yetersizliği ve Gelişim Geriliği alan sorumlusu

Detaylı Bilgi için: https://www.evdedestekprojesi.com

Proje yürütücüsü : Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN
Adres : Anadolu Üniversitesi, Engelliler Araştırma Enstitüsü
İş Tel : 0 222 335 2914
Eposta : ihdiken@anadolu.edu.tr