Sosyal ve Kültürel Hayata Katılım Çalışma Grubu

Sosyal ve Kültürel Hayata Katılım Çalışma Grubu'nun üçüncü toplantısı 23 Nisan 2021 tarihinde Zoom üzerinden gerçekleştirildi. 12 STK temsilcisi toplantıya katıldı. Toplantı yaklaşık iki saat sürdü.

Instagram: https://www.instagram.com/engellicocukhaklariagi/

Facebook: https://www.facebook.com/EngelliCocukHaklariAgi

Twitter: https://twitter.com/ECHA_Turkey

#echacalısmagrubu #engellicocuk #engellicocukhaklariagi