Ulusal Fenilketonüri Günü

Fenilketonüri (PKU), yenidoğan tarama testi ile teşhis edilen genetik geçişli metabolik bir bozukluktur. PKU tanısı alan bireyin, yaşam boyu özel düşük proteinli diyet ve tıbbi ürünler ile sağlıklı

olarak hayatını idame ettirmesi mümkündür. PKU, tıbbi ve/veya özel düşük proteinli diyet tedavisi uygulanamadığında geri dönüşü olmayan beyin hasarına sebep olur.

#yenidogantaramasi #zekamseninelindebenidogrubesle #yemegimfarklihayatimdegil #birdamlakanzekavehayatkurtarir #pku #fenilketonuri #engellicocuk #engellicocukhakları