Uzaktan Eğitim Sürecini İzleme Formu

Değerli Katılımcılar;

Bu ölçme aracının amacı küresel salgın dolayısıyla ülkemizde başlatılan uzaktan eğitim çalışmalarında engelli öğrencilerimizin yaşadığı sorunların belirlenmesidir. Ölçme aracına vereceğiniz doğru bilgi ve görüşleriniz, uzaktan eğitim sürecinden kaynaklanan sorunlara ve çözümüne önemli katkılar sağlayacaktır. Ölçme aracına katılımınız gönüllülük esasına dayanmaktadır. Verdiğiniz cevaplar gizli tutulacak, yalnızca bu çalışma için kullanılacak ve kişisel bilgileriniz kimseyle paylaşılmayacaktır. İhtiyaç duyulması halinde sizinle veya eğitim kurumunuzla iletişim kurulacaktır.

Formu engelli öğrencilerimizin kendilerinin doldurması gerekmektedir. Öğrencinin kendi dolduramadığı özel durumlarda formu velileri doldurabilir.

Elde edilen sonuçlar öneri olarak ilgili kurumlara rapor halinde iletilecektir.

Zaman ayırdığınız, içten cevaplarınızla araştırmaya ve olası sorunların çözümüne katkı sağladığınız için teşekkür ederiz.

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu