Misyon ve Vizyonumuz

MİSYONUMUZ

Sivil toplum kuruluşları tarafından

  • engelli çocukların haklarını görünür kılmak, bu hakları korumada
  • engelli çocuğa her türlü şiddeti, ihmali, ayrımcılığı ve engelli çocuğun istismarını, mevzuattan kaynaklı yoksunlukları ve hak ihlallerini tespit etmede ve önlemede

gösterge temelli ve kanıta dayalı izleme ve savunu rolünü güçlendirmek yani savunu, lobicilik, takip ve farkındalık çalışmaları yapmak, iyi uygulama örneklerini paylaşmak ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla kurulan işbirliği “Engelli Çocuk Hakları Ağı” olarak isimlendirilmiştir.

Bu ağ çocukları birey olarak kabul eder.

VİZYONUMUZ

EÇHA kuruluş amacına uygun olarak,

  • Engelli çocuk haklarını görünür kılmayı, izleme ve raporlama, yani gösterge temelli ve kanıta dayalı savunu, lobicilik, takip yapmayı, iyi uygulama örneklerini paylaşmayı, çözüm önerileri geliştirmeyi ve farkındalık yaratmayı,
  • Üyeleri arasında işbirliğinin ve diyaloğun geliştirilmesini,
  • Türkiye’de ‘Engelli Çocuk Hakları’ konusunda görev yapan ulusal veya yerel sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin ve meslek örgütlerinin güçlü bir ortak ses oluşturabilmesini hedeflemektedir.
  • Görünürlük çalışmasında öncelikli konu farklı alanlarda engelli çocuğun var olduğunu, haklarının olduğunu ve ihmal edildiğini topluma ve kamu otoritelerine anlatmaktır.

Ağ, çalışmalarında engelli çocukların haklarını yasal garanti altına alan, başta Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi, Engelli Hakları Sözleşmesi'ndeki ilgili maddeler olmak üzere, ulusal ve uluslararası yasaları temel alır ve çalışmalarına yön verir.