Avrupa Birliği bayrağı, Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor
Projeler
EÇHA'nın Güçlendirilmesi Projesi
Engelli Çocuk Hakları Ağı'nın Güçlendirilmesi Projesi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen ve 48 ay sürecek olan bir projedir. Haziran 2020'de başlayan proje, Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği'nin koordinatörlüğünde; Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, Türkiye Down Sendromu Derneği ve Türkiye Spina Bifida Derneği’nin ortaklığında sürdürülmektedir. Projenin genel amacı engelli çocukların diğer insanlarla eşit şartlarda tüm insan haklarından ve temel özgürlüklerinden tam anlamıyla yararlanmasına katkıda bulunmak ve engelsiz bir dünya yaratmaktır. Bu bağlamda özel amaçlar; Engelli Çocuk Hakları Ağı’nın (EÇHA) kurumsal ve organizasyonel yapısının güçlendirilmesi, EÇHA'nın sosyal becerisinin ve bileşenleri ile iletişim kurma yeteneğinin geliştirilmesi ve son olarak EÇHA ile yerel ve / veya ulusal düzeydeki kamu yetkilileri arasında stratejik iş birliğinin teşvik edilmesi olarak sıralanabilir. Amaçlara ulaşabilmek için "Mentörlük ve Kapasite Geliştirme Eğitimleri", "Çocuk Katılımı ve Öz Savunuculuk", "Savunuculuk Yönetimi, Hakların Kullanımı ve İhlallerin İzlenmesi, Bilinçlendirme Kampanyaları", "Yerel ve Uluslararası Ağlara Katılım ve Diyaloğun Geliştirilmesi" ve "Yaygınlaştırma" iş paketleri gerçekleştirilecektir. Bu proje bittiğinde EÇHA’nın kurumsal ve örgütsel yapısı güçlendirilmiş, EÇHA'nın kitlelere (bireysel STK'lar veya diğer STK / Engelli Dernekleri ağları) erişim sağlama ve iletişim kurma yeteneği geliştirilmiş ve EÇHA ile yerel ve/ya ulusal seviyedeki kamu otoriteleri arasındaki stratejik iş birliğinin geliştirilmiş olacaktır.   EÇHA tanıtım filmi için linke tıklayınız.    
Engelli Çocuk Hakları Ağı
Yazısız EÇHA logosu
Engelli Çocuk Hakları Ağı

Engelli Çocuk Hakları Ağı, Türkiye genelinde 85 aktif üye kuruluşla hızla büyüyerek yarınlara ışık tutuyor…

EÇHA çocukları birey olarak kabul eder.

Sivil toplum kuruluşları tarafından engelli çocukların haklarını görünür kılmak, bu hakları korumada engelli çocuğa her türlü şiddeti, ihmali ayrımcılığı ve engelli çocuğun istismarını mevzuattan kaynaklı yoksunlukları ve hak ihlallerini tespit etmede ve önlemede gösterge temelli ve kanıta dayalı izleme ve savunu rolünü güçlendirmek yani savunu, lobicilik, takip ve farkındalık çalışmaları yapmak, iyi uygulama örneklerini paylaşmak ve çözüm önerileri geliştirmek amayla kurulan işbirliği "Engelli Çocuk Hakları Ağı" olarak isimlendirilmiştir.

Üyelik
Proje ortakları
Tohum Otizm Vakfı logosu
Türkiye Down Sendromu Derneği logosu
Türkiye Spina Bifida Derneği logosu
Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği logosu