Avrupa Birliği bayrağı, Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor

Proje Faaliyetleri

WP0. Proje Yönetimi ve Kalite Yönetimi
WP0.1. Hazırlık Faaliyetleri
WP0.1.1. Proje Ekibi
WP0.1.2. Proje Yönlendirme Komitesi
WP0.1.3. Proje Danışma Kurulu
WP0.1.4. Proje Yönetimi El Kitabı
WP0.1.5. Proje Ofisi
WP0.1.6. Bilgisayarlar ve ekipman

WP0.2. Toplantılar
WP0.2.1. Proje Ortakları Toplantıları
WP0.2.2. Yıllık Ağ Toplantıları
WP0.2.3. Yönlendirme Komitesi Toplantıları

WP0.3. İzleme ve Değerlendirme
WP0.3.1. Proje İzleme ve Değerlendirme Planının Hazırlanması
WP0.3.2. İzleme ve değerlendirme

WP1. Mentörlük ve Kapasite Geliştirme Faaliyetleri (Eğitim)
WP1.1. Mentörlük
WP1.1.1 Mentörlük Süreci El Kitabı
WP1.1.2. STK Mentörleri için Çevrimiçi Eğitim
WP1.1.3. 20 Sivil Toplum Örgütüne Mentörlük
WP1.1.4. Yeni Proje Geliştirme
WP1.2. Kapasite Geliştirme Faaliyetleri (Eğitimler)
WP1.2.1. Eğitim 1: İnsan Kaynakları ve İç Yönetim, Stratejik Planlama, Gönüllü Yönetimi
WP1.2.2. Eğitim 2: Kampanya Planlama ve Yönetimi
WP1.2.3. Eğitim 3: İzleme ve Savunuculuk
WP1.2.4. Eğitim 4: Proje geliştirme ve yönetimi, kaynak yaratma ve kaynak çeşitlendirme

WP2. Çocuk Katılımı ve Öz Savunuculuk
WP2.1. Öz Savunuculuk Kolaylaştırıcıları için Çevrimiçi Eğitim
WP2.2. Engelli Çocuklarla Öz Savunuculuk Atölyeleri

WP3. Savunuculuk Yönetimi, Hakların Kullanımı ve İhlallerin İzlenmesi, Farkındalık Yaratma Kampanyaları
WP3.1. Tematik gruplarla ilgili yıllık kampanyalar
WP3.1.1. Yaşam ve Kalkınma Hakkı Kampanyası
WP3.1.2. Eğitim Hakkı Kampanyası
WP3.1.3. Şiddet, İstismar ve İhmalin Önlenmesine Yönelik Kampanya
WP3.1.4. Sosyal ve Kültürel Hayata Katılım kampanyası
WP3.2. Basın mensupları için kahvaltı toplantısı
WP3.3. Engelli çocukların haklarının izlenmesi - medya izleme
WP3.4. Çocuk haklarıyla ilgili gölge rapor
WP3.5. İsviçre'nin Cenevre kentindeki BM Çocuk Komisyonu'nda gölge rapor sunumu

WP4. Yerel ve Uluslararası Ağlara Katılım ve Diyaloğu Geliştirme
WP4.1. Engelli birimleri olan üniversitelerle işbirliği
WP4.2. STK / DPO-Üniversite-Kamu kurumları ile yuvarlak masa toplantıları
WP4.3. Avrupa'daki engellilik ağlarına üyelik

WP5. Farkındalık Arttırma Faaliyetleri
WP5.1. Yaygınlaştırma Planı
WP5.2. EÇHA web sitesi ve sosyal medya hesapları
WP5.3. Görünürlük Malzemeleri
WP5.4. Açılış Toplantısı
WP5.5. Proje Kapanış Toplantısı