Avrupa Birliği bayrağı, Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor

Çalışma Grubu

Çalışma Grupları

Yaşama ve Gelişme Hakkı Çalışma Grubunun Görevi

Engelli çocukların yaşama hakkı, erken tespit ve müdahale, sanitasyon, barınma ve rehabilitasyona eşit erişim ve kullanım hakkı, bu alanlardaki engellerin kaldırılması ve engelli çocukların eksiksiz gelişimine katkıda bulunabilmesi için mevcut durum tespiti için izleme çalışması yapmak, çözüm önerileri geliştirmek ve karar alıcıların bu önerileri hayata geçirmesini sağlamak için çeşitli araçlarla (imza kampanyası, kampanyalar, basın bildirileri vb.) savunu ve lobicilik faaliyetleri yapmak ve yapılanları takip etmek.

 

Eğitim Hakkı Çalışma Grubunun Görevi

Kapsayıcı eğitimin uygulanması için gerekli çalışmaların yapılması; engelli çocukların eğitime, özel eğitime, destekleyici okul araçlarına, okullarda su ve sanitasyona erişimi, uygun eğitim ortamlarından eşit olarak faydalanabilmeleri ve bu alanlardaki engellerin kaldırılması için mevcut durum tespiti için izleme çalışması yapmak, çözüm önerileri geliştirmek ve karar alıcıların bu önerileri hayata geçirmesini sağlamak için çeşitli araçlarla (imza kampanyası, kampanyalar, basın bildirileri vb.) savunu ve lobicilik faaliyetleri yapmak ve yapılanları takip etmek.

 

Şiddet, İstismar ve İhmalden Korunma Çalışma Grubunun Görevi

Aile içinde büyüme hakkı, kurumsal bakım altına alınma, sosyal yardıma erişim, ayrımcılık, her türlü istismar, şiddet ve ihmalden korunma konularında mevcut durum tespiti için izleme çalışması yapmak, çözüm önerileri geliştirmek ve karar alıcıların bu önerileri hayata geçirmesini sağlamak için çeşitli araçlarla (imza kampanyası, kampanyalar, basın bildirileri vb.) savunu ve lobicilik faaliyetleri yapmak ve yapılanları takip etmek.

 

Sosyal ve Kültürel Hayata Katılım Çalışma Grubunun Görevi

Sosyal ve kültürel hayata, rekreasyonel etkinliklere ve spor aktivitelerine katılma hakkının kullanımı, bu alanlarda eşit katılımın sağlanabilmesi için mevcut durum tespiti için izleme çalışması yapmak, çözüm önerileri geliştirmek ve karar alıcıların bu önerileri hayata geçirmesini sağlamak için çeşitli araçlarla (imza kampanyası, kampanyalar, basın bildirileri vb.) savunu ve lobicilik faaliyetleri yapmak ve yapılanları takip etmek.

 

Çalışma Grubu Üyeleri

Eğitim Hakkı

 • Adıyaman Down Sendromlular Derneği
 • Albinizm Derneği
 • Bartın Otizmli ve Engelliler Destek Eğitim Dayanışma Spor Kulübü Derneği
 • Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği
 • Biyonik Kulaklı Çocuklar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
 • Bursa Down Kardeşliği Derneği
 • Bursa Otizmli Bireyler İle Aileleri Yardımlaşma Derneği
 • Denizli Otizm Derneği
 • Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği
 • Elazığ Özel Sporcular Spor Kulübü Derneği
 • Gören Kalpler Eğitim Derneği
 • Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği
 • İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği
 • Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV)
 • Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kifder
 • Marmara İşitme Engelliler Derneği
 • Mps Lh Derneği
 • Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı
 • Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği
 • Samsun Engelliler Federasyonu
 • Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı
 • Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği
 • Türkiye Down Sendromu Derneği
 • Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı – Cerebral Palsy Türkiye
 • Umuda Bir Adım Tüm Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

 

Sosyal ve Kültürel Hayata Katılım

 • Adıyaman Down Sendromlular Derneği
 • Altınokta Körlere Hizmet Vakfı
 • Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği
 • Biyonik Kulaklı Çocuklar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
 • Bursa Down Kardeşliği Derneği
 • Bursa Otizm Derneği
 • Denizli Otizm Derneği
 • Dicle Görme Engelliler Derneği
 • Edirne Otizm Derneği
 • Engelim Olmayın Derneği
 • Engelliler Konfederasyonu
 • Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği
 • Marmara İşitme Engelliler Derneği
 • Mina Otizmle Yaşam Derneği
 • Mps Lh Derneği
 • Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği
 • Renk Otizm Derneği
 • Samsun Engelliler Federasyonu
 • Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV)
 • Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği
 • Uluslararası Sivil Toplum Ağı Derneği (ICSNA)
 • Umuda Bir Adım Tüm Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
 • Yüzümle Mutluyum Derneği

 

Şiddet, İstismar ve İhmalden Korunma

 • Bursa Otizmli Bireyler İle Aileleri Yardımlaşma Derneği
 • Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği
 • Dicle Görme Engelliler Derneği
 • Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği
 • Samsun Engelliler Federasyonu
 • Türkiye Spina Bifida Derneği
 • Uluslararası Sivil Toplum Ağı Derneği (ICSNA)
 • Van İşitme Engelliler Derneği
 • Yüzümle Mutluyum Derneği

 

Yaşama ve Gelişme Hakkı

 • Adıyaman Down Sendromlular Derneği
 • Biyonik Kulaklı Çocuklar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
 • Denizli Otizm Derneği
 • Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği
 • PKU Aile Derneği
 • Renk Otizm Derneği
 • Sağlık Hizmetleri Sendikası (sahim-sen)
 • SMA Hastalığı İle Mücadele Derneği
 • Şanlıurfa Fenilketonüri (PKU) Hastaları Eğitim Sosyal Yardımlaşma Derneği
 • Türkiye Spina Bifida Derneği
 • Uluslararası Sivil Toplum Ağı Derneği (ICSNA)
 • Yeryüzü Serebral Palsililer Bilim, Teknoloji, Araştırma, Geliştirme İnovasyon Sosyal Yardımlaşma Derneği (SEPARİNDER)