Avrupa Birliği bayrağı, Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor

Kurumsal Protokol Metni

Engelli Çocuk Hakları Ağı Olarak;

 • Üye örgütlerimizin ve diğer ilgili örgütlerin bilgi ihtiyaçlarını elimizden geldiğince karşılayarak BM ÇHS'iyle yasal güvenceye alınmış engelli çocuk haklarını görünür kılacak, gösterge temelli ve kanıta dayalı izleme, raporlama, savunu, lobicilik, takip yapacağımızı, iyi uygulama örneklerini paylaşacağımızı, çözüm önerileri geliştirip farkındalık yaratacağımızı,
 • Görünürlük çalışmasında öncelikli konu olarak farklı alanlarda engelli çocuğun var olduğunu, haklarının olduğunu ve ihmal edildiğini topluma ve kamu otoritelerine anlatacağımızı,
 • Üye örgütlerimize geri bildirim anketleri, araştırmalar ve/veya toplantılar yoluyla düzenli olarak danışacağımızı, stratejik planlama ve faaliyetlerimizde görüşlerini dikkate alacağımızı,
 • ÇHS'nin ruhuna ve anlamına aykırı olabilecek hiçbir faaliyette bulunmayacağımızı; bulunan üyelerin üyelik durumlarını Ağ Kurulu kararıyla sonuca bağlayacağımızı,

Her faaliyetimizde şeffaf, hesap verebilir ve dürüst hareket edeceğimizi taahhüt ederiz.

 

Engelli Çocuk Hakları Ağı Üyesi Olarak;

 • ÇHS'deki tüm haklara özellikle de çocuğun saygınlığının ve insanlık onurunun korunması hakkına, yaşama, hayatta kalma ve gelişme hakkına uygun davranacağımızı;
 • Çocuğun görüşlerine saygılı faaliyet göstereceğimizi,
 • Engelli çocukların diğer çocuklarla eşit bir şekilde tüm insan temel hak ve özgürlüklerinden tam olarak yararlanmasını sağlamaya çalışacağımızı,
 • Ayrımcılık yapmayacağımızı,
 • Faaliyetlerimize ve yönetimimize engelli çocukların aktif ve anlamlı katılımını gözeteceğimizi,
 • Engelli çocuklarla ilgili tüm eylemlerde çocuğun en yüksek çıkarını gözeteceğimizi,
 • Ağın faaliyetlerine aktif ve anlamlı katılım sağlayacağımızı (örneğin ağ ile faaliyet haberlerimizi, raporlarımızı paylaşmaya çalışacağımızı, ağdaki diğer üyelerin engelli çocuk hakları konusundaki çabalarını desteklemeye çalışacağımızı ve ortak savunuculuk inisiyatiflerine mümkün olduğunca katılmaya çalışacağımızı),
 • EÇHA sekretaryasını güncel iletişim bilgilerimiz ve ilgili örgütsel bilgilerimiz konusunda bilgilendireceğimizi,

EÇHA mutabakat metnine ve Etik kurallara uygun davranacağımızı taahhüt ederiz.

 

*** Lütfen ıslak imzalı protokol ile aşağıdaki üyelik başvuru evraklarını yollayınız.

 1. Üye Başvuru Bilgi Formu,
 2. Ağın mevcut üyesinden tavsiye mektubu (Islak İmzalı),
 3. Yönetim kurulu kararı ve geçerli imza sirküleri. (Tüzel kişiliği olmayan yapılarda yönetim kurulu kararı yerine yapının sekretaryasının veya karşılık gelen organının kararı ve imza atan kişiler ile ilgili imza sirküleri gönderilir)

 

Adres: Kocatepe Mahallesi, Hatay Sokak, No: 4/20 Kızılay Çankaya ANKARA

İletişim: 0534 261 40 89 - 0312 425 20 87