Avrupa Birliği bayrağı, Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği Online Toplantı

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği Online Toplantı

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından yürütülen “Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi - CEİDİzler Hibe Programı” kapsamında EÇHA üyesi Engelli Kadın Derneği'nin 'Herkes İçin Güvenli Kent Ankara Projesi’nin çevrimiçi “Bilgilendirme Toplantısına” katıldık.

Uluslararası toplumsal cinsiyet eşitliği göstergeleri üzerinden Ankara’nın mevcut durumunu, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve 8 merkez ilçe Belediyesinden elde edilen verilerden yola çıkarak analiz ettik. Ulusal ve yerel düzeyde veriyi temel alarak toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirilmesi ve bu alanda izleme ve savunuculuk yapılarak iş birlikleri oluşturmayı düşünen politika yapıcılar, sivil toplum örgütleri, akademisyenler ile bir araya geldik.