Avrupa Birliği bayrağı, Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor

Basın Açıklaması

Basın Açıklaması

BASIN AÇIKLAMASI

Afyonkarahisar'da Engelli Öğrenciye Yapılan Ayrımcılık Haberi hakkında basın açıklaması;

Afyonkarahisar’daki bir ilkokulda gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları hazırlıkları sırasında, 23 kişilik sınıfta yer alan dikkat eksikliği teşhisi konulmuş bir öğrencinin gösteri grubundan çıkarılarak köşede ayrı tutulduğu ile ilgili iddianın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hızla incelemeye alınmasını takdirle karşılıyoruz. Olayın tüm taraflarının dinlenerek aydınlatılacağına ve çocuğun üstün yararı ilkesi ve ulusal ve uluslararası sözleşmeler kapsamında engelli çocuklar ile ilgili sorumlulularımız dikkate alınarak sonuçlandırılacağına inanıyoruz. 

Bu vesile ile engelli çocukların bahsedilen vaka dışında da eğitimde pek çok ayrımcı uygulamaya ve tutuma maruz kaldığını hatırlatmak isteriz. 

EÇHA (Engelli Çocuk Hakları Ağı) olarak, "Kapsayıcı" ve "Bütünleştirici" kavramlarının ve bu isimleri taşıyan projelerin sadece sözde kalmamasını, pratiğe dökülmesini istiyoruz. Her bir öğrencinin, bireyin ve özellikle de engelli çocukların toplumun bir parçası olarak kabul edilmesi, onların sosyal hayata katılımlarının önündeki engellerin kaldırılması gerekmektedir.

Bu bağlamda, EÇHA olarak tüm öğretmenlerimizi ve eğitim camiamızı, engelli öğrencilere yönelik duyarlılığı arttırmaya, öğrencilerin eğitim hakkını tam kullanabilmeleri için yasalarla ve uluslararası sözleşmelerle belirtilmiş sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz.
Engelli çocukların yaşam ve gelişim hakkını kullanabilmesi için onlara eşit fırsatlar sunmak ve toplumsal yaşama tam anlamıyla entegre olmalarını sağlamak hepimizin görevi ve sorumluluğudur.

İlgili olayın takipçisi olacağımızı, gelişmeler konusunda kamuoyunu bilgilendireceğimizi belirtir, Cumhuriyet Bayramı'nın gerçek anlamda eşitlik ve özgürlük içinde kutlanabileceği bir Türkiye temenni ederiz.

EÇHA - Engelli Çocuk Hakları Ağı