Avrupa Birliği bayrağı, Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor

Engelli Çocukların Haklarına Duyarlı Bütçe

Engelli Çocukların Haklarına Duyarlı Bütçe

Engelli çocuklar, şehir yaşamında pek çok engelle karşılaşıyor. Engelli çocukların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak, onların haklarını korumak ve eşit fırsatlar sunmak belediyelerin görevidir. 

EÇHA olarak, belediyeleri stratejik planlarında engelli çocukların haklarına duyarlı bütçeler oluşturmaya ve kapsayıcı şehirler inşa etmeye davet ediyoruz. Bu önemli süreçte belediyelerle işbirliği yapmaya ve  birlikte çalışmaya hazırız.

Stratejik planlarınızda engelli çocukların haklarına yer verin ve planlama süreçlerine EÇHA’yı paydaş olarak dahil edin. Kapsayıcı ve eşitlikçi şehirler inşa etmek için birlikte çalışalım!

Birlikte çalışmak için bize ulaşın:
e-mail: engellicocukhaklariagi@gmail.com

#EşitlikŞehrinHerKöşesinde  #EngelliÇocukHakları #EngelsizŞehirler
#ErişilebilirKentler #EÇHA #StratejikPlan
#KatılımcıPlanlama #YerelYönetimler  #EngelsizKent  #Belediye 
#SivilToplum