Avrupa Birliği bayrağı, Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor

AĞ KURULU TOPLANTISI - ŞUBAT/2022

AĞ KURULU TOPLANTISI - ŞUBAT/2022

Engelli Çocuk Hakları Ağı’nın (EÇHA) 2022’de düzenlediği ilk Ağ Kurulu geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’da toplandı. Ağda temsil edilen sivil toplum örgütleri,

özsavunucu gençler ve çocuklar, iletişimci, hukukçu ve özel sektör uzmanlarının yanı sıra, Ankara, Anadolu ve Hacettepe Üniversitesi’nden akademisyenlerin katıldığı

Ağ Kurulu toplantısında yaklaşık 70 kişi ile iki gün boyunca toplam 11 oturumda bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleştirildi