Avrupa Birliği bayrağı, Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor

BASIN BİLDİRİSİ

BASIN BİLDİRİSİ

Özel Gereksinimli Bireylerle İlgili Ayrımcı Söylemleri Kınıyoruz!

Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman’ın EkoTürk TV’de 6 Mayıs 2021 tarihli bir programda sarf ettiği

“Herkesin ortak bir anlayış beraberliğiyle, herkesin bildiği ama ifade etmediği ailenin özürlü çocuğu gibi idare ediyoruz… Herkes bir şekilde yararlanıyor ondan. Çok şikâyet ediyoruz, ‘geceleri bağırıp çağırıyor, huzur bırakmadı, komşularla tartışıyoruz’ diyoruz ama aslında çocukcağız hayatımızın bir parçası. Onun sayesinde özellikli yerlere girebiliyoruz, indirimli kartı alıyoruz, çocuk parası alıyoruz, hak etmediğimiz şeylere ulaşıyoruz… Enflasyon böyle bir şey, enflasyonun suç ortağıyız.” sözlerini şaşkınlıkla dinledik.

Benzer şekilde Ünal Özmen de Birgün Gazetesinde 7 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan “Ayasofya İmamı insan dilini neden kullanamıyor?” başlıklı yazısında, özel gereksinimli bireylerle ilgili çok çirkin ifadeler kaleme aldı.

Gelin görün ki insanlar, sağıtılabilir zihinsel engelini giderme olanağını kullanmak yerine boşu boşuna engelini gizleme yoluna gidiyor. Zihin engeli, aksaklık kadar bile gizlenemez; iki çift laf ettiğinde veya bir satır yazdığında hemen belli olur… Zihni arızasının sebep olduğu olaya aptalca deme yerine ‘Bu konuda biraz daha düşünsen!’ gibi usturuplu bir şekilde uyarmanızı hakaret sayarlar. Hele bir de kazara bunları tıp dışı terimle ansanız, mesela gerizekalı, salak, dangalak deseniz yandınız demektir. Devlet, fazla zekâ gerektirmeyen işlerini zihinsel engellilerle görüyor. Genellikle güç araçlarını kullanma yetkisiyle donatıldıkları için kendileri de araçsallaşmış büyük bir kitleden söz ediyoruz. Ve bunlar engellerini, ellerindeki gücü kullanarak zeki insanları baskı altına alarak aşmaya çalışıyorlar. Şu sıra, akılsızların örgütlü bir güç olarak aklı teslim aldığı bir süreci yaşıyoruz…”

Özel gereksinimli bireylerin toplum tarafından farklı şekillerde dışlandığı, haklara erişimlerinin kısıtlandığı bu koşullarda hem Murat Ferman’ın hem de Ünal Özmen’in sözleri asla kabul edilebilir veya özürle affedilebilir sözler değildir.

Özel gereksinimli bireyler; eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel açılardan daha kapsamlı haklara ihtiyaç duymaktadır. Ancak halihazırda yürürlükte olan TC Anayasası, BM Engelli Hakları Sözleşmesi ve BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde geçen haklara bile erişimleri zaman zaman engellenmektedir. Var olan haklara erişim dahi bu denli kısıtlıyken, bizler özel gereksinimli bireyler için daha iyisini ilmek ilmek yaratmaya çalışıyoruz. Ancak en çok destek ve farkındalık beklediğimiz akademi ve medya camiasından bu denli farkındalık yoksunu, ayrımcı, ötekileştirici söylemlere maruz bırakıldığımız bu durum bizim sadece mücadele azmimiz arttırır; bizlerin motivasyonunu kıramaz.

Özel gereksinimli bireyler bu ülkenin eşit yurttaşlarıdır. Kendilerine devlet ve uluslararası sözleşmelerce verilen haklar bir lütuf değil; yıllar süren hak mücadelesi sonucu elde edilen kazanımlardır. Özel gereksinimli bireyler hayata eşit, adil ve bağımsız katılım hakkı için büyük mücadele vermişlerdir ve halen vermeye devam etmektelerdir.

Hayatın her alanında ayrımcılığa, ötekileştirmeye, istismara ve şiddete maruz bırakılan özel gereksinimli bireyler ve onların yakınları üzerinden siyasal, ekonomik veya sosyal konularda eleştiri veya yorum yapılmasını asla kabul etmiyoruz. Bizler bu tarz söylemlere konu olmayacağımızın bilinmesini istiyoruz.

Biz özel gereksinimli bireyler, onların aileleri ve hak savunucuları olarak Murat Ferman’ın ve Ünal Özmen’in temsil ettiği zihniyette mücadeleye devam edeceğiz.

Her ne kadar hem Murat Ferman hem de Ünal Özmen özür dilemiş olsalar da kendileri gibi akademide yer alan, yazarlık yapan, TV’de program yapan ve kamuoyunca tanınan kişilerin, toplumu özel gereksinimli bireylerle ilgili yanlış yönlendirmesi, toplumda kin ve nefrete yol açmaktadır. Yıllardır sivil toplum olarak yaratmaya uğraştığımız toplumsal farkındalığın, bu tarz ciddiyetsiz söylemlerle zedelenmesine izin vermeyeceğiz.

Özel gereksinimli bireylere ve onların ailelerine yönelik yarattığı yanlış algı nedeniyle ortaya çıkabilecek olası sorunlardan ne yazık ki bu zihniyet sorumludur.

Hem Murat Ferman’ı hem de Ünal Özmen’i ağızlarından ve kalemlerinden çıkan sözler için kınıyor; kendileriyle ilgili uygulanacak yaptırımların takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.

 

#birçocukbileçokfazla #erişemiyoruz

 

İMZACI STK’LARIN LİSTESİ

 1. Adıyaman Down Sendromlular Derneği
 2. Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı
 3. Anadolu Otizm Federasyonu
 4. Bartın Otizmli ve Engelliler Destek Eğitim Dayanışma Spor Kulübü Derneği
 5. Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği
 6. Bursa Down Kardeşliği Derneği
 7. Bursa Otizmli Bireyler ile Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
 8. Denizli Otizm Derneği
 9. Doğu Akdeniz Engelli Dernekler Federasyonu
 10. Edirne Otizm Derneği
 11. Engelim Olmayın Derneği
 12. Engelliler Konfederasyonu
 13. Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği
 14. Gören Kalpler Eğitim Derneği
 15. Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği
 16. İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği
 17. Küresel Girişimci Engelliler Derneği
 18. Mina Otizmle Yaşam Derneği
 19. Otizm Dernekleri Federasyonu
 20. Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı
 21. Pku Aile Derneği
 22. Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİMSEN)
 23. Samsun Engelliler Federasyonu
 24. Şanlıurfa Fenilketonüri (pku) Hastaları Sosyal Yardımlaşma Derneği
 25. Separinder
 26. Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV)
 27. Sessiz Meleklerin Sesi Derneği
 28. SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği
 29. Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı
 30. Türkiye Down Sendromu Derneği
 31. Türkiye Kas Hastalıkları Derneği
 32. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı
 33. Türkiye Spina Bifida Derneği
 34. Uluslararası Sivil Toplum Ağı Derneği
 35. Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği
 36. Van Otizmle Yaşam Derneği
 37. Yüzümle Mutluyum Derneği