Avrupa Birliği bayrağı, Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor
EÇHA DUYURU!

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce yayınlanan tebliğe göre "Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 1 Mart 2021 tarihli toplantısında alınan kararlarla kontrollü normalleşme dönemi olarak adlandırılan yeni bir sürece girilmiştir. Bu itibarla süresi 01.01.2020 sonrasında dolmuş süreli engelli raporlarının ikinci bir talimata kadar geçerli kabul edileceğinin belirtildiği ilgide kayıtlı duyurumuzun ikinci maddesi 15.03.2021 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tarihten itibaren sağlık hizmet sunucularınca bahse konu raporların yenilenme talepleri karşılanacaktır. Sağlık kurullarında yığılmanın önüne geçilmesi amacıyla raporların yenilenmesinin sürece yayılması uygun olacağından, bahse konu raporlara istinaden sağlanan istisna, indirim, sosyal hak ve yardımların üç ay süreyle daha devam ettirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.". Bilgilerinize sunarız.

https://shgmsgudb.saglik.gov.tr/Eklenti/40272/0/tiklayiniz.pdf

#echaduyuru #dokuman #cocukhakları #echaningüclendirilmesi #echa #siviltoplum #engellicocukhaklariagi