Avrupa Birliği bayrağı, Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor

EÇHA WEBİNAR SERİSİ-16

EÇHA WEBİNAR SERİSİ-16

Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Bankası'na göre gezegenimizde, en az bir engeli bulunan 93 milyon çocuk yaşıyor. Engelli çocuklar, tüm engelli toplumu içerisinde en zayıf halkayı oluşturuyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kültürel/etnik ayrımcılık, inanca ve yoksulluğa dayalı ötekileştirme, yaş ayrımcılığı ve sağlamcılık gibi birçok sebeple toplumun dışına itilip görmezden gelinen, karar vericiler ve hizmet sağlayıcılar için de görünmez olabilen engelli çocuklar haklara erişimde eşit fırsatlara sahip olamadıkları gibi, medya aracılığıyla da insan hakları ihlallerine maruz kalabiliyor. İletişimci ve insan hakları savunucusu Selen Doğan 18 Ekim salı günü saat 14.00'te yayınlayacağımız webinarda engelli çocukların medyada hangi kalıplarla temsil edildiği ve medya içeriklerinde engelliliğin çocuklar bağlamında nasıl resmedildiğini örneklerle anlatacak, çocuk haklarını gözeten, erişilebilir, kapsayıcı, toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla bir haberciliğin nasıl yapılacağını tartışacak ve engelli örgütlerini medyada çocuk hakları ihlallerini izlemeye çağıracak.

Konu: Engelli Çocukların Medyada Temsili
Konuşmacı: Selen DOĞAN
Tarih: 18.10.2022 Salı
Saat: 14.00
Yer: Zoom
Link: https://us02web.zoom.us/j/86809392956