Avrupa Birliği bayrağı, Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor

ENGELLİ ÇOCUK HAKLARI AĞI KURULDU!

ENGELLİ ÇOCUK HAKLARI AĞI KURULDU!

Türkiye’de engelli çocukların haklarını koruyacak bir ağ oluşturuldu.

Otuz üç sivil toplum kuruluşunun işbirliğiyle kurulan bu ağ “Engelli Çocuk Hakları Ağı” olarak isimlendirildi.

Ağ üye sayısının kısa zaman içinde sekseni bulması bekleniyor.

Türkiye’de ‘engelli hakları’ ve ‘insan hakları’ konusunda faaliyet gösteren otuz üç sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek “Engelli Çocuk Hakları Ağı”nı (EÇHA) oluşturdu. Her engelli çocuğu bir birey olarak kabul eden EÇHA’nın hedefi Türkiye’de ‘Engelli Çocuk Hakları’ konusunda çalışan ulusal veya yerel sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve meslek örgütlerinin güçlü bir ortak ses oluşturabilmesini sağlamak.

Ağın amacı, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi ve ilgili kanunlar bağlamında, ülkemizde engelli çocuk haklarını görünür kılmak ve hakların kullanımını hayata geçirmek. Kanıta dayalı izleme yöntemleri ile hareket eden ağ savunu, lobicilik, takip ve farkındalık çalışmaları yapmak, iyi uygulama örneklerini paylaşmak ve çözüm önerileri geliştirmek için kuruldu. EÇHA bu amaç doğrultusunda engelli çocuklara yönelik her türlü şiddetin, ihmalin, ayrımcılığın ve engelli çocuğun istismarının, mevzuattan kaynaklı yoksunlukların ve hak ihlallerinin tespit edilmesi ve önlenmesi için çalışacak. Bu amaç doğrultusunda, EÇHA bünyesinde dört çalışma grubu oluşturuldu:

- Yaşama ve gelişme hakkı çalışma grubu:

Engelli çocukların yaşama hakkı, erken tespit ve müdahale, sanitasyon, barınma ve rehabilitasyona eşit erişim ve kullanım hakkı, bu alanlardaki engellerin kaldırılması ve engelli çocukların eksiksiz gelişimi.

- Eğitim hakkı çalışma grubu:

Kapsayıcı eğitimin uygulanması için gerekli çalışmaların yapılması; engelli çocukların eğitime, özel eğitime, destekleyici okul araçlarına, okullarda su ve sanitasyona erişimi, uygun eğitim ortamlarından eşit olarak faydalanabilmeleri ve bu alanlardaki engellerin kaldırılması.

- Şiddet, istismar ve ihmalden korunma çalışma grubu:

Aile içinde büyüme hakkı, kurumsal bakım altına alınma, sosyal yardıma erişim, ayrımcılık, her türlü istismar, şiddet ve ihmalden korunma.

- Sosyal ve kültürel hayata katılım çalışma grubu:

Sosyal ve kültürel hayata, rekreasyonel etkinliklere ve spor aktivitelerine katılma hakkının kullanımı, bu alanlarda eşit katılımın sağlanması.

Bu gruplar belirtilen konularda mevcut durum tespiti için izleme çalışması yapmak, çözüm önerileri geliştirmek ve karar alıcıların bu önerileri hayata geçirmesini sağlamak için çeşitli araçlarla savunu ve lobicilik faaliyetleri yapmak ve yapılanları takip etmek ile görevlendirildi.