Avrupa Birliği bayrağı, Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor

KAMUOYUNA AÇIKLAMASI

KAMUOYUNA AÇIKLAMASI

Kamuoyu Bilgilendirme:

Engelli kişilerin temel haklarının korunması ve gerekli tedbirlerin alınması taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerde belirtildiği üzere Devletlerin sorumluluğundadır. Sözleşmeler,

bu sorumluluklarını yerine getirirken devletlerin engelli kişileri toplumdan ayıran izole ortamlar oluşturmasını uygun görmemekte, toplum içerisinde insanlık onuruna yaraşır yaşam

olanakları sunulmasını istemektedir. Bu bilgiler ışığında
bakım evlerinde sıklıkla yaşanan ve yaşam kayıpları ile sonuçlanan olayların önlenmesine yönelik önerileri konuşmak üzere tüm üyelerimizi 30.09.2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz

Olağanüstü Ağ Kurulu toplantısına davet ettiğimizi, toplantıda çıkacak öneriler ile sivil toplum örgütlerinin denetim mekanizmalarının bir parçası haline getirilmesi taleplerimizi iletmek üzere
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden toplantı talep ettiğimizi, bu konuda atılacak hukuki adımlarda da ailenin yanında olacağımızı Kamuoyuna saygıyla duyururuz.