Avrupa Birliği bayrağı, Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor

KAMUOYUNA DUYURUMUZDUR.


Kamuoyuna duyurumuzdur.

Engelli Çocuk Hakları Ağı olarak,
Bir süredir gündemde olan “Kadıköy Anadolu Lisesi’ne kaydolan Özel Gereksinimli Bir Öğrenciye yönelik tutum ve haberleri” Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmesinin eğitim hakkı,

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına İlişkin Sözleşmesinin eğitim hakkı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Türk Ceza Kanunu’nun ayrımcılıkla ilgili maddeleri uyarınca, çocuğun üstün yararının gözeterek

değerlendirdiğimizi ve olayın takipçisi olduğumuzu kamuoyuna bildiririz.

#EçhaDuyuru #EngelliÇocukHaklarıAğı #EÇHAnınGüçlendirilmesi #Savunuculuk #SivilToplum