Avrupa Birliği bayrağı, Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor

SAVUNUCULUK GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI

SAVUNUCULUK GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI

Etkiniz tarafından onaylanan ID: 423 numaralı projemiz kapsamında derneğimiz tarafından çevrim içi olarak düzenlenecek kurum ve kişilerin savunu, izleme ve raporlama kapasitelerini arttırmaya yönelik yol haritası çizebilmek için aşağıda belirtilen 5 ana başlığı tartışacağımız "Savunuculuk Çalışmalarını Geliştirme

Çalıştayımız" 12.01.2021 tarihinde saat 13.00-17.00 arasında gerçekleşecektir.

Toplantı Zoom uygulaması üzerinden online olarak gerçekleşecektir. Katılmak için doldurmanız gereken kayıt formuna buradan ulaşabilirsiniz. https://forms.gle/U6yFsb4wYwXv3c617

Çalıştaya katılan tüm katılımcılardan aşağıda belirtilen 5 başlık altında yaşadıkları deneyimleri ve ihtiyaçlarını paylaşmaları istenecektir.

1. Daha çok hangi konularda hak ihlalleri ile karşılaşıyorsunuz?

2. Bir hak ihlali vakası geldiğinde nasıl bir yol izliyorsunuz?

3. Bu yolu izlerken karşılaştığınız engeller nelerdir?

4. Hak ihlalleriyle ilgili süreçleri daha etkin şekilde takip edebilmek için ne gibi unsurlar işiniz kolaylaştırır?

5. Hak ihlallerini takip etmek için elektronik bir sistem oluşturulursa içinde neler olmalıdır?

NOT: Katılım için bağlantı linki, formda verdiğiniz e-mail adresine ve telefonunuza 11.01.2021 tarihinde gönderilecektir.