Avrupa Birliği bayrağı, Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor

STK EGİTİM DUYURUSU

STK EGİTİM DUYURUSU

ENGELLİ ÇOCUKLARIN KATILIM HAKKI- STK EGİTİM DUYURUSU


AB Sivil Toplum 3 Destek Programı kapsamında desteklenen “Engelli Çocukların Karar Alma
Süreçlerine Etkin Katılımı” projesi, Türkiye Spina Bifida Derneği koordinatörlüğü, Disleksi Öğrenme
Güçlüğü Derneği ortaklığı ve Hacettepe Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi iştirakiyle
yürütülmektedir.
Projenin ana faaliyetleri şunlardır:
 Engelli çocuklarla doğrudan ya da dolaylı olarak çalışan STK’lar için Çocuk Katılımı Eğitimi,
 Engelli Hakları Sözleşmesinin Çocuk Versiyonunun hazırlanması,
 Çocukların engelli çocuk haklarını savunmak ve farkındalığı artırmak için kullanabilecekleri
kutu oyunu ve mobil oyun yapılması,
 Çocukların çocuklardan öğrenmesi için akran eğitimi,
 Kamu, STK ve üniversiteler arasında işbirliğini toplantısı yapılması.
 Projemizin ilk faaliyeti olan Engelli Çocukların Katılım Hakkı STK Eğitimine çocuklarla veya
çocuklar için çalışan tüm STK’lar davetlidir.
Projemizin ilk faaliyeti olan “Engelli Çocukların Katılım Hakkı-STK Eğitim Programı” 28-29 Haziran
2021 tarihlerinde, saat 10.00-13.00 arasında online (zoom üzerinden) yapılacaktır.


EĞİTİM PROGRAMINA ENGELLİ ÇOCUKLARLA VEYA ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN ÇALIŞAN TÜM STK’LAR
DAVETLİDİR.
Çocuk Katılımı nedir?
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve BM Engelli Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınmış olan
çocukların katılım hakkı “çeşitli etkinliklere” katılımı değil, kendilerini doğrudan ya da dolaylı olarak
ilgilendiren her türlü konuda görüşlerini ifade etme ve karar süreçlerine dahil olmalarıdır.
Engelli çocukların karar alma süreçlerine katılımında engelli olmayan yaşıtlarına göre daha az
fırsatları bulunmaktadır. Engelli çocukların sesine kulak vermek, ihtiyaçlarını dikkate almak, katılım
hakkı üzerinde daha fazla düşünmek ve çalışmak kapsayıcı toplum oluşturmak için önemli bir adımdır.
Bu eğitim programı ile STK’ların engelli çocukların katılım hakkı konusunda farkındalıklarını artırmayı
ve kendi STK’larında çocuk katılımını artırmalarını hedefliyoruz.
Bu amaçla çocuk katılımının ilkeleri, yaklaşımları ve yöntemler, engelli çocukların katılım hakkı,
katılımda etik ilkeler, farklı çocuk katılımı uygulama örneklerinin yer aldığı bir eğitim programı
hazırladık. Eğitimden sonra uzmanlarımızın desteği ile her STK’nın kendi yol haritalarını hazırlamaları
ve uygulamaları için bir çalışma yapacağız. Diğer proje faaliyetlerini de bu programa katılan STK’lar ile
işbirliği içinde yürüteceğiz.
Eğitime her STK’nın 2 (iki) kişi ile katılması gerekmektedir. Bu katılımcıların yönetim ekibinden olması
ve/veya STK içinde karar verme, planlama ve yürütme yetki ve kapasitesine sahip kişiler olması
beklenmektedir.
Engelli çocuklarla veya engelli çocuklar için çalışan tüm STK’ları bu eğitime davet ediyoruz.

Başvuru formu için linke tıklayarak açılan formu doldurmanızı rica ederiz.
https://form.jotform.com/211583705773056

Eğitim Tarihi: 28-29 Haziran 2021 Pazartesi & Salı
Eğitim Saati: 10.00-13.00
Eğitim yeri: Çevrimiçi (Zoom platformu)
Son Başvuru Tarihi: 24 Haziran 2021 – 18.00
Eğitime kabul edilen katılımcılara 25 Haziran 2021 günü e posta ile bilgi verilecektir.
Eğitim süresince ihtiyaç duyan katılımcılar için işaret dili ile çeviri yapılacaktır.
Her türlü sorunuz için bilgi@spinabifida.org.tr adresine mail atabilirsiniz.
Saygılarımla,
E. Nurdan Anlı
Türkiye Spina Bifida Derneği
Proje Koordinatörü