Avrupa Birliği bayrağı, Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor

TÜM ÇOCUKLARIN EĞİTİM HAKKI VARDIR!


Tüm çocukların eğitim hakkı vardır!

6 Kasım 2019 tarihinde Aksaray ilinde bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda, bir grup velinin okul bahçesinde bir araya gelerek eylem yaptıklarını ve okulda eğitim gören otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını talep ettiklerini üzülerek öğrendik. Ayrıca bu olay vesilesiyle, okul binasında öğrencilerin sınıflarının yer aldığı koridorda 'Otistik Öğrenci Sınıfları' tabelasının bulunduğunu, öğrencilerin okula giriş çıkışlarının ayrı bir kapıdan yapıldığını, teneffüs ve yemek saatlerinin okuldaki diğer öğrencilerden faklı saatlerde uygulandığını öğrenmiş bulunmaktayız.

Yapılan bu eylemin ve okuldaki tüm uygulamaların ayrımcı uygulamalar olduğunun altını çizer, eğitim hakkının anayasal bir hak, ayrımcılığın ise cezai bir suç olduğunu yeniden hatırlatmak isteriz. Ayrıca uluslararası alanda Türkiye’nin taraf olduğu BM Engelli Hakları Sözleşmesi ve BM Çocuk Hakları Sözleşmesi de engelli çocukların eğitim hakkını teminat altına almıştır ve Türkiye’nin bu konuda yasal zorunlulukları bulunmaktadır.

Okulda yaşanan sorunlara uzlaşmacı bir tavırla çözüm aramak yerine otizmli öğrencilerin okuduğu sınıfların kapatılmasını talep eden ve otizmli öğrencilerin ‘yuhalandığı’ bir eylemi okul bahçesinde gerçekleştiren velileri EÇHA olarak kınıyor, tüm bu yaşananlara engel olmayıp okul içindeki ayrımcı uygulamaları da bizzat kendileri düzenleyen okul yöneticileri hakkında da gerekli cezai yaptırımların uygulanmasını talep ediyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı konu ile ilgili soruşturma başlatmıştır. Bakanlıktan ayrıca en kısa sürede, çocukların üstün yararını gözeten ve eğitim hakkını tam anlamıyla tesis eden bir eğitim ortamını oluşturmasını ve ayrımcı uygulamaların önüne geçmek için aile eğitimleri düzenlemesini talep ediyoruz.

EÇHA olarak yaşanan bu durumun takipçisi olduğumuzu belirtmek ve otizmli öğrencilerin ve velilerinin yanında olduğumuzu kamuoyuna bildirmek isteriz.